Skip to content

Foredrag: Notheng – kystens katedraler

Med motor i fiskebåtene ble alt raskere og større. Fra tidlig på 1900-tallet ble det derfor nødvendig å bygge notheng for å tørke og impregnere garn og nøter. I dag er de fleste nothengene borte, men en gang var de høyreiste og langstrakte stolpebyggene landemerker langs kysten. Forfatter og journalist Arne Blix har samlet kunnskap og fortellinger om nothengene i boken Notheng – Kystens Katedraler som han vil presentere for oss.