Skip to content

Årets button

Motivet på årets kulturnattbutton er et utsnitt fra verket “Menagerie” av kunstner Njål Lunde.

Kulturnattbutton kan kjøpes på Festivitetens digitale og fysiske billettluke og på alle arenaer  under kulturnatt. Det er ingen seteplassering eller plassgaranti så vær tidlig ute på arrangementer du har lyst til å få med deg.