Skip to content

Foredrag: Arquebus-senderen – 80 år

Lørdag 22. oktober er det 80 år siden det lyktes Sverre K. Andersen og sende og motta radiomelding mellom Bjoa og London med hjelp av Arquebus-senderen. Vi ønsker  å markere denne dagen. Paul Lande og Steen Erik Hansen vil holde foredrag om radiokommunikasjon, Arquebus-senderen og arbeidet med å lage en kopi av senderen. Det vil i forbindelse med foredrag bli vist frem ulike radioer.