Skip to content

Kompani Haugesund: Foxes

Gjennom bevegelse skapes et rom uten begrensninger, hvor konvensjonelle skjønnhetsidealer og kjønnsnormer ikke finnes. Hva skjer i møtet mellom den høytidelige bystyresalen der få kvinner har fått lov til å ta stor plass, og de frie, kvinnelige utøverne som utforsker hva som finnes i dem?