Skip to content

Rise and dance

Rise and dance har siden 2016 laget dansegulv fordi det å danse sammen, i samme beat, er helende for alle som entrer gulvet. Vi ønsker å gi en ny følelse og sensasjon ved å starte morgenen med yoga og dans. Rise and dance ønsker å gi folk tilstedeværelse, samhold, samt deilig yoga, musikk og dans!