Skip to content

Risøy – hva nå?

Risøy byr på et mangfold av unike steder og dramatiske kontraster, men gater og offentlige rom er nedslitt. Haugesund kommune har satt i gang en områdesatsning med en åpen arkitektkonkurranse som verktøy for å blåse nytt liv i gatene. Karen Ilstad i Enhet for byutvikling vil presentere vinnerforslagene og du får mulighet til å komme med spørsmål, tanker og innspill til det videre arbeidet med å gjøre Risøy til et godt sted å være for alle.