Skip to content

Tonika musikkforening

Tonika musikkforening er en gruppe sangere og musikere som fremfører populærmusikk fra 1930 og helt frem til i dag. Gruppen opptrer gratis for eldre og på institusjoner  i Haugesund og Karmøy.